2014. december 21.

megfagyott döbbenet"Halálod és halálom


Majd elaltat a dudolás,
a korasötét éjszaka
anyatejnél is szelidebb
figyelme és odaadása.


Mert ő a kifosztott kebel.
A dajka, aki kivüláll.
Az idegen, ki hazatévedt.

Majd elaltat az örök dudolás.
" (Pilinszky János)


Kihúnyt egy csillag. Állunk döbbenten a metsző csendben és bámulunk az égre. Hiszen a párna még őrzi a fej lenyomatát. A kagylóban ott a nemrég használt pohár. Talán a könyv is nyitva még, hiába várva, hogy végleg összecsukják. Nem is lehet már összecsukni. Mindig felnyílik ugyanazon a helyen. A pohár is visszakerül a mosogatóba. A párnát nem lehet felrázni. Megfagyott egy pillanat az öröklétben, amikor kihúnyt az a csillag. Belefagyott a lelkünkbe. És mi csak állunk és bámulunk az égre. Arcunkon fény, szívünkben meleg, mert a csillag fénye bennünk ragyog tovább. Ez a mi örökségünk. A gyász és a fény. Az Ő fénye, aki úgy ragyogott, hogy minden felfénylett körülötte. "Csak az hal meg, akit elfelejtenek". Nándi él. És ragyog. A szívünkben. Mindörökké!

Nincsenek megjegyzések: